Verenigingen


Dorpskern

De plek waar activiteiten als koningsdag en de sinterklaasintocht plaatsvinden


Stemlokaal

De locatie om u stem uit te brengen tijdens de verkiezingen


Muziek

Muziek maken, repeteren met de band, het is allemaal mogelijk in het dorpshuis.


Jaarvergaderingen

Mementomorie, Judoclub Hensbroek, weidevogels vereniging, de CREA beurs


Viltclub

Een creatieve avond met elkaar.


Seniorenbond

Deze organiseren wekelijks meerdere dagdelen waar senioren gezamenlijk koersballen, biljarten, klaverjassen en een kopje koffie drinken.


Yoga, Healing Tao, Tai Chi

Ook voor ontspanning en bewustwording kun je terecht in ons dorpshuis.


Biljartverenigingen

Op meerdere middagen en avonden per week zijn verschillende biljardverenigingen binnen ons dorphuis actief van september tot juni.


Country Line Dance

Wekelijks, op de vrijdagavond worden er lessen line dance verzorgd.


JOS (
Jongerenclub de oude school)

De club voor jeugd van 11 tot 14 jaar. Er worden leuke dingen georganiseerd als disco, voetballen, schaatsen, sjoelen, maar ook info avonden en de jaarlijkse vlottentocht!

Houtdraaivereniging

Een creatieve groep mensen die 8 x per jaar samen deze hobby binnen het dorpshuis uitoefenen

Vrouwen van Nu Hensbroek/Obdam

Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken. Het organiseren van bijeenkomsten en cursussen.

Bloedprikken

Op dinsdag en vrijdagochtend tussen 08:00 en 08:15 is gelegenheid om bloed te laten prikken